Przegląd zabezpieczeń co najmniej raz w miesiącu, sprawdzenie dostępów do panelu zarządzania, przypisanie właściwych ról użytkownikom, sprawdzenie poprawności transmisji FTP oraz jej zabezpieczeń, wykonanie kopii zapasowej serwisu, wykonanie kopii zapasowej bazy danych, aktualizacja CMS – jądro systemu oraz wtyczki (wszystkie które można bezpiecznie zaktualizować). Sprawdzanie poprawności działania witryny.

Powyższe to podstawa. Poza tym na bieżąco mogę monitorować stan witryny, czyli jestem w stanie zareagować w przypadku problemów. Co jest szczególnie ważne dla witryn, które muszą mieć zapewnioną ciągłość działania. 

Usługa monitoringu stron www obejmuje:

  • weryfikację dostępności witryny,
  • widoczność strony w sieci 24/7,
  • weryfikację poprawności działania formularzy,
  • informacje o aktualizacjach,
  • informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa.

Koszt usługi zależny jest od rodzaju CMS-u użytego do budowy strony.

W ramach usługi (jednorazowo lub cyklicznie):

  • przegląd zabezpieczeń,
  • weryfikacja nieautoryzowanych prób logowania,
  • weryfikacja nieautoryzowanych prób modyfikacji treści,
  • weryfikacja nieautoryzowanych prób wysyłki mailingu,
  • sprawdzenie dostępów do panelu zarządzania, przypisanie właściwych ról użytkownikom,
  • sprawdzenie poprawności transmisji FTP oraz jej zabezpieczeń,
  • wykonanie kopii zapasowej serwisu,
  • wykonanie kopii zapasowej bazy danych serwisu,
  • aktualizacja CMS.

Oferuję również usługi naprawy uszkodzonych CMS-ów, sprawdzenie stron pod kątem złośliwego kodu i jego usunięcie, wykonanie zabezpieczeń, migrację na inny hosting, migrację pomiędzy CMS-ami, upgrade i wiele innych.